Nebezpečné náklady ADR

Vozíme tyto druhy nebezpečných věcí dle následujících tříd

TřídaNázev třídy
2Plyny
3Hořlavé kapaliny
4.1.Hořlavé tuhé látky, samovolně se rozkládající látky a znecitlivělé výbušné tuhé látky
4.2.Samozápalné látky
4.3.Látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny
5.1.Látky podporující hoření
5.2.Organické peroxidy
6.1.Toxické látky
6.2.Infekční látky
8Žíravé látky
9Jiné nebezpečné látky a předměty mimo výbušných a radioaktivních
info@intercitytrans.cz | tel: +420 777 664 623 | Zeyerova alej 27/1948, 162 00 Praha 6